1. ATSAUCES

1.1. Tīmekļa vietnes www.nmfhome.lt datu pārzinis un operators ir AB "Neaustinių medžiagų fabrikas", uzņēmuma kods 145770565, PVN maksātāja kods LT457705610, juridiskā adrese J. Basanavičiaus g. 103C, LT-76129 Šiauliai, Lietuvas Republika, e-pasta adrese - info@nmfhome.lt.

1.2. Šie Klientu atsauksmju pārvaldības noteikumi (turpmāk tekstā - "Noteikumi") nosaka kārtību, kādā AB "Neaustinių medžiagų fabrikas" vāc, pārvalda un publicē klientu atsauksmes par iegādātajām precēm.

1.3. Atsauksmes ir atklāts viedoklis par preci, ko sniedz Klients, kurš iegādājies preci tīmekļa vietnē.

1.4. Vērtējums ir Klienta tīmekļa vietnē sniegts vērtējums par Klienta iegādāto preci 5 (piecu) zvaigžņu sistēmā.

1.5. Klients ir rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas ir iegādājusies preci no nmfhome.lt interneta veikala.

1.6. Citi Noteikumos lietotie termini tiek saprasti tā, kā tie definēti Lietuvas Republikas Reklāmas likumā, Lietuvas Republikas Negodīgas komercdarbības aizlieguma patērētājiem likumā un citos tiesību aktos.

2. ATSAUKSMJU VĀKŠANAS PROCEDŪRA

2.1. Sabiedrība publicē patiesas atsauksmes, t. i., tikai tās atsauksmes, kuras izveidojis un Sabiedrībai iesniedzis Klients. Labot var tikai ziņojuma garumu un acīmredzamas gramatikas vai interpunkcijas kļūdas.

2.2. Atgriezeniskā saite tiek vākta pēc Sabiedrības iniciatīvas, sazinoties ar Klientiem uz viņu norādīto e-pasta adresi pēc Preču iegādes, tādējādi nodrošinot, ka Atgriezeniskā saite nāk no personas, kura iegādājusies Preces.

2.3. Kopējais Vērtējuma vērtējums tiek aprēķināts, ņemot vidējo aritmētisko, t.i., saskaitot kopā visus saņemtos Vērtējuma vērtējumus (zvaigznītes) un dalot tos ar saņemto Vērtējumu skaitu.

2.4. Atgriezenisko saiti var atstāt tikai reģistrēti lietotāji, kuri ir iegādājušies preces vietnē www.nmfhome.lt.

2.5. Atbilžu autentiskums tiek nodrošināts, autorizējot tās ar Facebook un/vai Google starpniecību.

2.6. Uzņēmums publicē gan pozitīvas, gan negatīvas lietotāju atsauksmes.

2.7. Sabiedrība nepublicē komentārus un bloķē komentārus, kas:

   2.7.1. - ir saistīti ar nelikumīgām darbībām;

   2.7.2. - atsauksmju saturs ir aizskarošs vai saistīts ar Sabiedrības pakalpojumiem vai zīmolu;

   2.7.3.- Atsauksmes satur rupjības, naida runu, diskrimināciju, draudus utt.

2.8. nmfhome.lt publiski parāda tikai tās personas vārdu un uzvārdu, kura iesniegusi Atgriezenisko saiti, un Atgriezeniskās saites saturu.

2.9. Saskaņā ar tiesību aktu prasībām e-pasta adrese, tālruņa numurs vai cita informācija, kas attiecas uz personu, kura iesniegusi Atgriezenisko saiti, netiek publicēta uz likumīga pamata.

2.10. Atgriezeniskā saite tiek publicēta lietuviešu valodā.

2.11. Sabiedrībai ir tiesības mainīt, grozīt un papildināt Noteikumus likumā noteiktajā kārtībā. Noteikumu grozījumi stājas spēkā no to publicēšanas brīža interneta veikalā.

3. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

3.1. Šie Noteikumi un nosacījumi ir izstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

3.2. Lai identificētu personu ar mērķi sniegt atsauksmi un/vai produkta vērtējumu un lai nodrošinātu lietotājiem piekļuvi to klientu pieredzei un viedoklim (vērtējumam), kuri iegādājušies produktu tīmekļa vietnē, nmfhome.lt apstrādā Klientu sniegtos personas datus. Plašāka informācija par personas datu apstrādi ir atrodama nmfhome.lt privātuma politikā.

3.3. Personas var sazināties ar Sabiedrību par atsauksmju apstrādi, rakstot e-pastu: info@nmfhome.lt vai zvanot pa tālruni +370 (682) 17 871.

3.4. Personas, kuras uzskata, ka ir pārkāptas viņu tiesības, var iesniegt pieprasījumu/sūdzību Valsts patērētāju tiesību aizsardzības pārvaldei (Vilniaus g. 25, 01402 Viļņa, e-pasts: tarnyba@vvtat.lt, tālr. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, tīmekļa vietnē www.vvtat.lt (kā arī Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienesta teritoriālajās struktūrvienībās rajonos) - vai aizpildot pieprasījuma veidlapu EGS platformā https://ec.europa.eu/odr/.